Briga o zdravlju započinje s prevencijom i preventivnim pregledima koji obuhvataju kombinaciju različitih specijalističkih, laboratorijskih, ultrazvučnih, MRI, CT ili endoskopskih pregleda koji omogućavaju otkrivanje mnogih kardiovaskularnih, malignih ili hroničnih bolesti u ranoj fazi kada pacijent nema nikakvih ili ima minimalne simptome bolesti. Naša ustanova upravo je osmišljena, opremljena i organizirana za takve vrste pregleda - rano otkriti bolest ako postoji i adekvatno je liječiti.

Misija naše Poliklinike je:

- Korištenjem najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura ponuditi pacijentu sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu, zasnovanu na dokazima savremene kliničke prakse, uz najviše profesionalne i etičke standarde i principe.

-Podizanjem svijesti naših korisnika o značaju brige za vlastito zdravlje, upoznavanjem o značaju zdravih životnih stilova kao i ranom prepoznavanju faktora rizika i simptoma, kroz redovne i periodične sistematske preglede, osigurati kontinuiranu zaštitu zdravlja pojedinca kao dio zdravog društva u cijelini.

- Ulaganjem u kontinuiranu edukaciju osoblja obezbjediti sigurnost pacijenta uz stalno unapređenje  kvaliteta naših usluga, nastojeći doseći najviše standarde izvrsnost.

Vizija naše Poliklinike je:

- Kvalitetom naših usluga osigurati da Poliklinika bude i ostane mjesto prvog izbora naših pacijenata.

- Pratiti i uvoditi  najsavremenije trendove u dijagnostici i liječenju pacijenata, uz neprekidno širenje palate usluga,  sa ciljem što bolje i efekisanije zdravstvene skrbi za svakog našeg pacijenta.   

- Kroz kontinuirani razvoj sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom osigurati visoko kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu svim našim korisnicima.

Zašto odabrati nas

Vrhunski tim specijalista

ruke

Okupili smo sjajan tim vrhunskih specijalista i medicinskih profesionalaca na jednom mjestu, koji Vam stoje na raspolaganju. Ako je potrebno uključiće se u rješavanje Vašeg problema svi specijalisti, koji Vam mogu pomoći. Imamo multidisciplinaran i personaliziran pristup rješavanju problema. Ako se nešto ne može riješiti u okviru naše ustanove, dobićete upute gdje ćete to obaviti sigurno, efikasno i najpovoljnije. Svjesni smo da su informacije, znanje i vještine koje usvojimo, posjedujemo i koristimo  najbolji i najskuplji resursi danas!    

Moderni dijagnostički centar

magnet

Primjenujući napredne tehnologije u dijagnostici, sa savremenim metodama liječenja, stvorili smo jednu od vodećih medicinskih ustanova u regiji. Ulažemo jako puno i kontinuirano u novu opremu, nove tehnologije i nove načine rješavanje zdravstvenih problema. Nevjerovatno koliko je tehnološki napredak zadnjih godina promijenio naše shvatanje i otkrivanje bolesti, naš pristup i ishode liječenja. Svi naši specijalisti kao i ostali medicinski kadar se stalno educira, da bi naši pacijenti dobili najbolju moguću medicinsku uslugu. Kontinuirano učenje je nužnost, obaveza  i privilegija!

Ljubaznost

Osmjeh ništa ne košta, a djeluje čudesno. Obogaćuje onoga kome je namijenjen, a ne osirumašuje onoga, koji ga poklanja. Niko nije tako bogat niti tako siromašan, da si ga ne bi mogao priuštiti. S njime svako dobija. Osmjeh unosi sreću u dom, pozdrav je prijatelju, pomoć pri sklapanju poslova, olakšava svaku bol. Osmjeh je kao odmor za umornoga, putokaz izgubljenomu, sunčana zraka za žalosnoga i najbolji prirodni lijek protiv ljutnje. Ne može ga se kupiti, posuditi ili ukrasti, jer ima pravu vrijednost samo kad ga se poklanja! Budi ljubazan kad god je to moguće, a moguće je uvijek!